Manteniment d'aplicacions web

El manteniment està disponible tant per a les plataformes creades pels desenvolupadors de Sirion com per aquelles programades per altres empreses.

El manteniment que oferim disposa dels següents serveis:

  • Actualització de les aplicacions creades.

  • Afegir funcionalitats aquells entorns existents.

  • Modificació de les funcionalitats de les plataformes.

  • Resolució de problemes de programació (Bugs)

  • Suport tècnic general.