Akiness

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Akiness és una comunitat on previ registre totalment gratuït pots accedir a contingut útil relacionat amb qualsevol tema empresarial. Aquesta informació és útil per a nous projectes així com per enlaira o donar un nou enfocament als existents a través d’opinions i consells per part d'experts i d'altres membres de la comunitat d’emprenedors qualificats que aporten la seva experiència, també és possible compartir l’experiència pròpia amb la resta de membres de akinness i fer més enriquidora la teva experiència.

OBJETIUS

Creació d'una aplicació útil i atractiva on crear fòrums de debat en els que participar, que es puguin filtrar diferents temes de discussió o debat i alhora poder diferenciar els diferents rols dels participants (experts o emprenedors).

TREBALL REALIZAT

 • Planificacion y desarrollo del sitio web (www.illumaglass.com)

 • Desarrollo de la herrmienta de diseño (www.illumaglass.com/design)

 • Desarrollo de la seccion de servidor REST API utilizando GoCart

 • Desarrollo de un blog de Wordpress (news.illumaglass.com)

 • Implementacion de servicios de Amazon (EC2, ELB, RDS, S3, Route 53, ...)

 • Integracion con la plataforma de pago Stripe Payment

EINES I TECNOLOGIA

 • PHP 5.6

 • Apache 2.2

 • MySQL 5.5

 • HTML / CSS

 • AngularJS / Javascript

 • Codeigniter Framework

 • Wordpress