Dating Phsicologie

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Dating pshicologie mostra els consells de Estefano basats en els seus 15 anys d'experiència com a conseller de cites, així com els principals errors tan alhora de lligar com de conservar una relació estable més freqüents comesos pels homes. A més els seus consells estan reforçats per un equip de psicòlegs i dones que opinen al respecte.

OBJETIUS

A la web s'ofereix un pla personalitzat creat per un expert en consells a seguir per aconseguir els objectius personals en l'amor i no caure en els errors més recurrents a l'hora de lligar que cometen la majoria de les persones. Es van resoldre errors i es van ampliar les funcionalitats de pagament online i la gestió de productes nous. També, és va traspassar l'aplicació a un nou disseny amb major velocitat i eficiència. Altrament, és va traspassar tot el contingut intern i es va verificar el seu correcte funcionament.

TREBALL REALIZAT

  • Planificació i desenvolupament del nou portal web

  • Adaptació de los PSDs a noves plantilles de Wordpress

  • Creació i migració de contingut

  • Migració de funcionalitats

  • Funcionament i explotació

EINES I TECNOLOGIA

  • PHP

  • Apache

  • MySQL

  • HTML / CSS

  • Wordpress