Illuma Glass

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Ilumina Glass es una empresa dedicada a la impressió digital en tub de vidre a través de tecnologia pionera que permet jugar amb la textura, claredat i opacitat de la matèria primera: el vidre. L’objectiu és vendre art imprès en vidre amb la particularitat que els dissenys són creats i personalitzats pels clients al espai web.

OBJETIUS

Planificació i desenvolupament d’una web amb una eina de disseny perquè els clients de Illuma Glass puguin crear els seus propis projectes per a la posterior impressió en vidre i puguin, de forma clara i eficient, veure i comparar totes les opcions que se l’hi ofereixen.

TREBALL REALIZAT

 • Planificació i desenvolupament del portal web (www.illumaglass.com)

 • Desenvolupament de les eines de diseny (www.illumaglass.com/design)

 • Desenvolupament de la secció de servidor REST API utilitzant GoCart

 • Desenvolupament d'un blog de Wordpress (news.illumaglass.com)

 • Implementació de serveis d'Amazon (EC2, ELB, RDS, S3, Route 53, ...)

 • Integració amb la plataforma de pagament Stripe Payment

EINES Y TECNOLOGIA

 • PHP 5.6

 • Apache 2.2

 • MySQL 5.5

 • HTML / CSS

 • AngularJS / Javascript

 • Codeigniter Framework

 • Wordpress