Restaurant a Casa

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Servei de menjar i beguda a domicili que inclou una selecció de restaurants amb una gran varietat gastronòmica, i per tant amb una gran oferta de plats distribuïda en tres àrees territorials: Reus, Tarragona i Cambrils-Vilafortuny. Cada una d'aquestes àrees conte diversos restaurants de la zona especialitzats en diferents tipus de cuina ètnica i nacional.

OBJECTIUS

Web classificada en tres zones geogràfiques on un cop seleccionada l'àrea desitjada es mostra el llistat de restaurants que donen el servei, així com tots els productes culinaris que ofereix cada restaurant per a realitzar la compra a través de la plataforma.

TREBALL REALIZAT

  • Desenvolupament de la part client en AngularJS

  • Desenvolupament de la part servidor amb Laravel Framework

  • Creació i manteniment de la base de dades

  • Funcionament y explotació

EINES I TECNOLOGIA

  • PHP

  • Apache

  • MySQL

  • AngularJS

  • Laravel 5