Saros Research

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Saros es dedica a captar persones disposades a participar en estudis de mercats i oferir els seus serveis als investigadors. Seleccionant i oferint el perfil de persones que s'adeqüen al seu estudi concret, estalviant a aquests el temps i recursos que comporten la recerca i selecció de persones.

OBJETIUS

Manteniment i actualització del gestor de continguts de la pàgina web a la qual es capten els candidats per als estudis de mercat i on aquests registren les seves dades bàsiques per a poder-los classificar. A través d'ella els experts també poden contractar els serveis de Saros per a les seves investigacions.

Es va afegir també una secció privada perquè els clients puguin modificar el seu perfil i dades personals

TREBALL REALIZAT

  • Actualització del gestor de continguts MODx

  • Integració de MODx amb serveis de gestió de perfils d'usuari i bases de dades

  • Ampliació de funcionalitats de la interfície d'administració

  • Millora de la part estètica

EINES I TECNOLOGIA

  • PHP

  • Apache

  • MySQL

  • HTML / CSS

  • Modx